за Христос

Библейски атлас / Сенаар

„Изхвърлен или пръснат навсякъде”, Битие 10:10

Обширно поле около Вавилон, при съединяването на Тигър с Ефрат - Битие 10: Битие 10: Битие 11:2 Битие 14:1; Исая 11:11; Даниил 1:2; Захария 5:11. "Вавилонска дреха" в Исус Навиев 7:24, е на еврейски "Сенаарска дреха". Виж Месопотамия.

Битие 10:10, Битие 11:2, Битие 14:1, Битие 14:9, Исус Навиев 7:21, Исая 11:11, Даниил 1:2, Захария 5:11


« Назад