за Христос

Библейски атлас / Сило

„Миротворец”(отнася се за Христос), Исус Навиев 18:1

I. Тази дума в Битие 49:10, означава "Месия", пришествието на когото Яков предсказва в следните думи, "Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителев жезъл от сред нозете му, докле дойде Сило, и нему ще се покоряват народите", т.е. до времето Христово, Юдовото самоуправление няма да престане. Трябва да се приеме, обаче, че буквалното значение на думата не е точно определено. Някои го превеждат, "Не ще липсва скиптър от Юда, докле дойде онзи, на когото принадлежи", други пък, "до пришествието на Мирният", което е по-вероятно.

II. Прочут Ефремски град, около десет мили на юг от Сихем, и двадесет и четири на север от Ерусалим. Тук Исус Навин събра людете, за да направи второто раздаване на Обетованата земя; и тук Господнята скиния бе поставена, когато израилтяните се установиха в страната - Исус Навиев 18:1 Исус Навиев 19:51. Ковчегът и скинията стояха в Сило от 1444 до 1116г. преди Р.Х., когато филистимците през управлението на първосвещеника Илий, го превзеха. В чест на Ковчега, "всяка година в Сило е ставало празник Господу". Веднъж на един такъв празник, се грабнали дъщерите на Сило от останалите Вениаминци - Съдии 21:19-23. Тук Самуил започнал да пророкува - 1Царе 3:21, и пророк Ахаия живял - 3Царе 14:2.

Исус Навиев 18:1, Исус Навиев 18:8, Исус Навиев 18:9, Исус Навиев 18:10, Исус Навиев 19:51, Исус Навиев 21:2, Исус Навиев 22:9, Исус Навиев 22:12, Съдии 18:31, Съдии 21:12, Съдии 21:19, Съдии 21:21, 1Царе 1:3, 1Царе 1:9, 1Царе 1:24, 1Царе 2:14, 1Царе 3:21, 1Царе 4:3, 1Царе 4:4, 1Царе 4:12, 1Царе 14:3, 3Царе 2:27, 3Царе 14:2, 3Царе 14:4, Псалми 78:60, Еремия 7:12, Еремия 7:14, Еремия 26:6, Еремия 26:9, Еремия 41:5« Назад