за Христос

Библейски атлас / Азия

„Огнена земя или пожар”, Деяния 2:9

Азия, за която се говори в Новия Завет не е нито голямата част от източния континент, която се намира на изток от Европа, нито цяла Мала Азия т. е. полуостровът, който се намира между Черно море и източната част на Средиземно море, който някога е включвал следните области: Фригия, Киликия, Памфилия, Кария, Ликия, Лидия, Мизия, Витиния, Пафлагония, Кападокия, Галатия, Ликаония и Писидия, но само западната част от този полуостров, която включвала областите: Мизия, Лидия и Кария. Много евреи са били разпръснати по тези места, както се разбира от историята в Деяния и от Йосиф (историкът) - Деяния 2:9 Деяния 6:9 Деяния 16:6 Деяния 19:10,22,26,27 Деяния 20:4,16,18; 1Петрово 1:1; Откровение 1:4. Цицерон говори за проконсулска Азия, като че е включвала областите: Фригия, Мизия, Кария и Лидия; и Страбон споменава същата страна под името Азия. Ефес е бил столицата и.

Деяния 2:9, Деяния 6:9, Деяния 16:6, Деяния 19:10, Деяния 19:22, Деяния 19:26, Деяния 19:27, Деяния 20:16, Деяния 20:18, Деяния 21:27, Деяния 24:18, Деяния 27:2, Римляни 16:5, 1Коринтяни 16:19, 2Коринтяни 1:8, 2Тимотей 1:15, 1Петрово 1:1, Откровение 1:4


« Назад