за Христос

Библейски атлас / Сави-кириатаим

„Място или полето на двойния град”, Битие 14:5

Една поляна или долина, близо до град Кириатаим в Моавската земя - Битие 14:5. По-късно, този град бил даден в наследие на Рувимовото племе - Исус Навиев 13:19.

Битие 14:5


« Назад