за Христос

Библейски атлас / Самир

„Трън от жив плет”, Исус Навиев 15:48

I. Юдов планински град - Исус Навиев 15:48.

II. Град в планината Ефрем, мястото където Тола (съдията), живял, и бил погребан - Съдии 10:1,2, макар и да бил от Исахаровото племе. Десет мили на югоизток от Набулус (Сихем), се намира един разрушен град наречен Самер.

Съдии 10:1, Съдии 10:2« Назад