за Христос

Библейски атлас / Салиса

„Триъгълник”, 1Царе 9:4

Едно окръжие, което граничи на запад с Ефремовата хълмиста земя - 1Царе 9:4. Ваал-Салиса, според Евсевий, лежи на петнадесет мили северно от Лида.

1Царе 9:4


« Назад