за Христос

Библейски атлас / Зоелет

„Змия”, 3Царе 1:9

Един камък при източника Рогил, в долът при юго-източната част на Ерусалим. Тук последователите на Адония, се бяха събрали на бунт - 3Царе 1:9.

3Царе 1:9


« Назад