за Христос

Библейски атлас / Сефаруим

Когато Салманасар, Асирийския цар отведе евреите от Самария, той изпрати в Палестина вместо тях хора, между които бяха и Сефаруимците - 4Царе 17:24,31. От 4Царе 19:13; Исая 37:13, се вижда, че Сефаруим е бил едно малко окръжие, под управлението на собствен цар. Вероятно тази страна е съставлявала част от Месопотамия, защото тя се споменава заедно с други место в нея, и защото Птоломей споменава един град, който се наричал Сипфара, и който се е намирал в южната част на Месопотамия.

4Царе 17:24, 4Царе 17:31, 4Царе 18:34, 4Царе 19:13, Исая 36:19, Исая 37:13


« Назад