за Христос

Библейски атлас / Сефар

„Броене”, Битие 10:30

"Източната планина", на пределът на Йоктановите племена - Битие 10:30. Тя е може би планината Сабер, в югозападна Арабия.

Битие 10:30


« Назад