за Христос

Библейски атлас / Санир

„Палтона мъж”, 1Летописи 5:23

Така аморейците наричаха планината Ермон - Второзаконие 3:9; Езекил 27:5. Виж Ермон.

Второзаконие 3:9, 1Летописи 5:23, Песен на песните 4:8, Езекил 27:5


« Назад