за Христос

Библейски атлас / Сиир

„Груб”, Битие 14:6

I. Един Хореец, който бе един от първите управители на страната, която лежи на юг и югоизток от Мъртво море - Битие 36:20; Второзаконие 2:12.

II. Една гориста страна, между южното приморие на Мъртво море и източния залив на Червено море. Планината Ор е била част от Сиир. Виж Едом.

III. Една Юдова планина, при град Кириатиарим - Исус Навиев 15:10.

Битие 14:6, Битие 32:3, Битие 33:14, Битие 33:16, Битие 36:8, Битие 36:9, Битие 36:30, Числа 24:18, Второзаконие 1:44, Второзаконие 2:4, Второзаконие 2:8, Второзаконие 2:12, Второзаконие 2:22, Второзаконие 2:29, Второзаконие 33:2, Исус Навиев 11:17, Исус Навиев 12:7, Исус Навиев 24:4, Съдии 5:4, 2Летописи 20:23, 2Летописи 25:11, 2Летописи 25:14, Исая 21:11, Езекил 25:8« Назад