за Христос

Библейски атлас / Сева

„Виден или изтъкнат”, Битие 10:7

Виж Савци.

Псалми 72:10, Исая 43:3


« Назад