за Христос

Библейски атлас / Самария

„Бдителност”, 3Царе 16:24

I. Едно от трите разделения на Палестина, във времето на нашия Спасител, което имало за граница Галилея на север и Юдея на юг, Йордан на изток, и Средиземно море на запад, и обхващало части от земята, която отначало била дадена на Ефрем, Манасия и Исахар - Лука 17:11; Йоан 4:4. Самария е имала хълмове, не толкова голи, както хълмовете на Юдея, и нейните долини и поляни, са били по-обработени и плодородни. Виж Ханаан. Много Евангелски църкви са били още от рано основани в тази страна - Деяния 8:1,25 Деяния 9:31 Деяния 15:3.

II. Град, който се намирал по средата на Палестина (шест мили на северозапад от Сихем). Той е бил съграден от Амрий, Израилския цар, (около 920г. преди Р.Х.), и наречен по името на Семер, предишният стопанин на хълма, където градът се съградил - 3Царе 16:23,24. Този град станал обичайното местопребивание на Израилските царе, вместо Сихем и Терса (предишните столици). Градът е бил украсен с обществени сгради. Ахаав построил тука къща от слонова кост - 3Царе 22:39, и един храм на Ваал - 3Царе 16:32,33, който Ииуй съборил - 4Царе 10:18-28. Пророците често са го изобличавали за идолопоклонството му - Исая 9:9; Езекил 16:46-65. Сирийците го обсаждали два пъти - 3Царе 20гл.; 4Царе 6:24 4Царе 7:1-20. Накрая Саргон, Асирийския цар, превзе и съсипа градът, и отведе в плен жителите му (721г. преди Р.Х.) - 4Царе 17:3-6; Осия 10:5-7; Михей 1:1-6. Виж Амрий. Отчасти градът е бил възстановен от Хутайците, доведени отвъд Тигър, но Йоан Иркан отново почти го съсипал. Римският проконсул Габиний, го поправил още веднъж, и го нарекъл Габиния; а после Август го дал на Ирод Велики, който го разширил и украсил, и го нарекъл Севасти, (гръцкият превод на латинското име Август), в чест на императора. Той населил в него едно поселение от шест хиляди души, обградил го със силна стена, и съградил великолепен храм в чест на Август. Рано в Апостолския век, градът се възползвал от успешното служение на Филип, и на други проповедници - Деяния 8:5-25; и църквата, която се образувала в него време, съществувала за много векове, докато градът бил разрушен. Севасти по-късно пак се обновил, и за него се споменава в историята на Кръстоносните походи. Сега той е едно незначително село, на име Себастие, с няколко прости къщи, съградени от камъните на старите развалини.

3Царе 13:32, 3Царе 16:24, 3Царе 16:28, 3Царе 16:29, 3Царе 16:32, 3Царе 18:2, 3Царе 20:1, 3Царе 20:10, 3Царе 20:17, 3Царе 20:34, 3Царе 20:43, 3Царе 21:1, 3Царе 21:18, 3Царе 22:10, 3Царе 22:37, 3Царе 22:38, 3Царе 22:51, 4Царе 1:2, 4Царе 1:3, 4Царе 2:25, 4Царе 3:1, 4Царе 3:6, 4Царе 5:3, 4Царе 6:19, 4Царе 6:20, 4Царе 6:24, 4Царе 6:25, 4Царе 7:1, 4Царе 7:18, 4Царе 10:1, 4Царе 10:12, 4Царе 10:17, 4Царе 10:35, 4Царе 10:36, 4Царе 13:1, 4Царе 13:6, 4Царе 13:9, 4Царе 13:10, 4Царе 13:13, 4Царе 14:14, 4Царе 14:16, 4Царе 14:23, 4Царе 15:8, 4Царе 15:13, 4Царе 15:14, 4Царе 15:17, 4Царе 15:23, 4Царе 15:25, 4Царе 15:27, 4Царе 17:1, 4Царе 17:5, 4Царе 17:6, 4Царе 17:24, 4Царе 17:26, 4Царе 17:28, 4Царе 18:9, 4Царе 18:10, 4Царе 18:34, 4Царе 21:13, 4Царе 23:18, 4Царе 23:19, 2Летописи 18:2, 2Летописи 18:9, 2Летописи 22:9, 2Летописи 25:13, 2Летописи 25:24, 2Летописи 28:8, 2Летописи 28:9, 2Летописи 28:15, Ездра 4:10, Ездра 4:17, Неемия 4:2, Исая 7:9, Исая 8:4, Исая 9:9, Исая 10:9, Исая 10:10, Исая 10:11, Исая 36:19, Еремия 23:13, Еремия 31:5, Еремия 41:5, Езекил 16:46, Езекил 16:51, Езекил 16:53, Езекил 16:55, Езекил 23:4, Езекил 23:33, Осия 7:1, Осия 8:5, Осия 8:6, Осия 10:5, Осия 13:16, Амос 3:9, Амос 3:12, Амос 4:1, Амос 6:1, Авдий 1:19, Михей 1:1, Михей 1:5, Михей 1:6, Лука 17:11, Йоан 4:4, Йоан 4:5, Йоан 4:7, Йоан 4:9, Деяния 1:8, Деяния 8:1, Деяния 8:5, Деяния 8:9, Деяния 8:14, Деяния 9:31, Деяния 15:3« Назад