за Христос

Библейски атлас / Салим

„В мир”, Битие 14:18

I. Старото име на Ерусалим - Битие 14:18; Евреи 7:1,3, което по-късно му се приложи поетично - Псалми 76:2.

II. Сихемов град - Битие 33:18.

III. Град близо до Енон и Йордан, на юг от Ветсан - Йоан 3:23.

Йоан 3:23« Назад