за Христос

Библейски атлас / Азот

„Укрепление или замък”, Деяния 8:40

Един от 5те главни града на филистимците, назначени за племето на Юда, но никога не превзети от него - Исус Навиев 13:3 Исус Навиев 15:47; 1Царе 5:1 1Царе 6:17; Неемия 4:7. Тук е бил храмът на Дагон, тук е донесен и ковчега за първи път след злощастния бой при Евен-езер - 1Царе 5:1. Азот е принадлежал на Юдея по времето на Христос. Тук Филип е проповядвал евангелието - Деяния 8:40. Днес той е едно бедно село, наричано и до сега Ездуд.

Софоний 2:4


« Назад