за Христос

Библейски Речник / Корист

Плячка, грабеж взет по време на война. Виж Грабеж. Давид позволяваше на всички войници влезли в бой или не, да взимат дял от користите - 1Царе 30:21-35. Още от най-ранните времена, част от грабежа се отделял за Бога - Битие 14:20; и в Мойсеевите закони има постановление за това - Числа 31:26-47; 1Летописи 26:27.


« Назад