за Христос

Библейски Речник / Кориандрово семе

Кориандър е едно растение с родина Китай, но расте и в някои части на Азия и Европа. Семето му е бяло, кръгло и благовонно. То се употребява като аромат. Манната, която евреите събирали в пустинята, е приличала на кориандрово семе - Изход 16:31; Числа 11:7. Виж Манна.


« Назад