за Христос

Библейски Речник / Кора

Един вид тънка пита, която се меси от чисто брашно, и която, помазана с елей, се употребява в разни приношения - Изход 29:2,23; Левит 2:4 Левит 7:12; Числа 6:15.


« Назад