за Христос

Библейски Речник / Кор

Най-голямата мярка за жита у евреите, която е била равна на десет ефи, или 180 оки - Езекил 45:14.


« Назад