за Христос

Библейски Речник / Коприна

През времето на Птоломеите, тя е била донесена от Китай и други страни в Гърция и Рим, и се е ценила колкото златото - Езекил 16:10,13; Откровение 18:12.


« Назад