за Христос

Библейски Речник / Копар

Едно растение, което се споменава в Матей 23:23, от което евреите са давали десетък.


« Назад