за Христос

Библейски Речник / Коне

Конете в Палестина, в старите времена са се употребявали по-малко за работа отколкото волове и осли. На коне тогава яздили само князете и военачалниците, и коне също впрягали на колесниците - Изход 14:9,23; Естир 6:8; Еклесиаст 10:7. Най-хубаво описание на бойния кон намираме в една от най-старите книги - Йов 39:19-25. В Египет имало много коне - Битие 47:17 Битие 50:9; Песен на песните 1:9; но отначало беше забранено на евреите да ходят там за коне - Второзаконие 17:16, или да трупат много от тях - Исус Навиев 11:6; 2Царе 8:4. Целта на това запрещение беше да ги предпази да не се възгордеят и да станат ратолюбиви - Исая 31:1-3. Соломон, обаче, събра голямо число конници и колесници - 2Летописи 1:14-17 2Летописи 9:25. Коне понякога посвещаваха на идолите - 4Царе 23:11. Конската сила често изобразяваше небесна и земна сила, подчинена на Бога - 4Царе 2:11 4Царе 6:15-17; Захария 1:8 Захария 6:2-6; Откровение 6:2-8.


« Назад