за Христос

Библейски Речник / Комар

Едно дребно крилато насекомо, познато на всички - Матей 23:24, "комарът прецеждате, а камилата поглъщате". Юдеите имали обичай да си прецеждат виното, от страх да не изпият някое насекомо забранено от закона като нечисто - Левит 11:23, и Исус Христос им казал: "вие сте толкова суеверни, че се пазите да не сторите някой малък грях, а немарите за големите грехове".


« Назад