за Христос

Библейски Речник / Колос

Един град във Фригия, разположен на една могила при съединението на Лика с Меандра, близо до Йерапол и Лаодикия - Колосяни 2:1 Колосяни 4:13,15. Заедно с тези градове Колос бил унищожен от едно земетресение в десетата година на Нерон, около 65 години след Р.Х., още приживе на ап. Павел; скоро след това, обаче, града бил възобновен. Християнската църква в този град, до която Апостола отправил посланието си, е била основана с помощта на Епафрас. Сравни Колосяни 1:7,8,9, с 4:12,13.


« Назад