за Христос

Библейски Речник / Кола

Кола са се употребявали в старо време в Палестина, но сега почти няма защото пътищата там са непроходими за тях. В старо време жителите на Палестина са употребявали кола за вършене и други земеделски работи - Исая 5:18 Исая 28:27,28. С кола се пренесло Израилевото домочадие в Египет - Битие 45:27; Числа 7:3-9. Понякога колата били теглени и от дойни крави - 1Царе 6:7.


« Назад