за Христос

Библейски Речник / Кол

"Колът" с който Яил убила Сисара е бил от мед - Изход 27:19; Съдии 4:21,22. Понякога еврейската дума се употребява за дървен кол забит в стена - Ездра 9:8; Езекил 15:3. Понякога тя изразява понятието за утвърденост - Исая 22:23, и за подкрепление - Захария 10:4.


« Назад