за Христос

Библейски Речник / Кокошка

Грижата на кокошката да брани пилците си от ястребите и др. т. добре пояснява старанията на Христа да събере народа застрашаван от Римския орел - Матей 23:37 Матей 24:22.


« Назад