за Христос

Библейски Речник / Козина

От козина са били направени завесите на скинията - Изход 25:4 Изход 26:7 Изход 35:6. Козината на Азиатските кози е много тънка; тя виси над земята; на глед е хубава като коприната, и никога не я стрижат, но я скубят с гребен. Козарите много се грижат за козите; те често ги къпят в реките. Ангора в Мала Азия върти значителна търговия с козини шаеци.


« Назад