за Христос

Библейски Речник / Клеопа

Мъжът на Мария, наречена по неговото име Клеопова - Йоан 19:25, който се наричал и Алфей. Виж Алфей. Този Клеопа не е същия, за когото се споменава в Лука 24:18.


« Назад