за Христос

Библейски Речник / Клавдий

Едно островче при югозападния бряг на Крит; покрай което преминал ап. Павел, когато отивал за Рим - Деяния 27:16. Сега това островче се нарича Гозо, и е населено с около тридесет семейства.


« Назад