за Христос

Библейски Речник / Кифа

Сирийско или ново-еврейско име дадено от Христос на Петър - Йоан 1:42. Гръцката дума Петрос има същото значение, виж Петър.


« Назад