за Христос

Библейски Речник / Китим

I. Син Яванов, и внук Ноев - Битие 10:4.

II. Земята на Китийците. Виж Китийци.« Назад