за Христос

Библейски Речник / Китара

Най-старият и най-обикновения музикален инструмент на старите юдеи. Тя е била лека, и се употребявала за увеселение и на свещени и на светски тържества. Изобретена от Ювал - Битие 4:21 Битие 31:27; 1Летописи 16:5 1Летописи 25:1-5; Псалми 81:2. Давид е бил много вещ в свирене с китара - 1Царе 16:16,23 1Царе 18:10. Музикалният инструмент, който много е приличал на днешната китара, юдеите наричали псалтир - Псалми 57:8 Псалми 81:2 Псалми 92:3 Псалми 108:2. Псалтирът е бил триъгълен, и струните му са били от седем до дванадесет - Псалми 33:2 Псалми 144:9. На малките псалтири свирили с ръка, а на големите с железце. Юдеите имали и други струнни инструменти, но сега почти нищо не се знае за тях.


« Назад