за Христос

Библейски Речник / Кит

Най-голямото знайно морско животно - Йов 7:12. Една и същата еврейска дума се превежда веднъж кит, друг път ламя. Явно тя включва всички големи морски чудовища, както в Битие 1:21. В Езекил 32:2, където става дума за Египет и Нил, значи крокодил, както и в Псалми 74:13; Исая 27:1 Исая 51:9; Езекил 29:3. "Голямата риба" - Й-а 2:1, която погълна Йона, не може да се определи какво животно е била; неопределена е и гръцката дума в Матей 12:40. Обаче, в старо време са се срещали китове и акули в Средиземно море.


« Назад