за Христос

Библейски Речник / Кис

I. Левит, син Меравиев - 1Летописи 23:21 1Летописи 24:29.

II. Вениаминец - 1Летописи 8:30 1Летописи 9:36.

III. Бащата на цар Саул, от родът на Матри, и син Ниров - 1Царе 9:1,3 1Царе 10:11,21 1Царе 14:51; 2Царе 21:14; 1Летописи 8:33 1Летописи 9:39 1Летописи 12:1 1Летописи 26:28

IV. Левит - 2Летописи 29:12.

V. Вениаминец и праотец Мардохеев - Естир 2:5.« Назад