за Христос

Библейски Речник / Кириатиарим

Град на гаваонците, по-късно даден на Юда. Беше на пределите на Вениаминовото племе - Исус Навиев 18:14,15, около девет мили от Ерусалим, на пътя за Лида. В Кириатиарим, в дома на Авинадав, беше положен ковчега за много години, докато Давид го премести в Ерусалим - 1Царе 7:2; 2Царе 6:2; 1Летописи 13 гл.


« Назад