за Христос

Библейски Речник / Кириатаим

I. Един стар град на емимите, източно на Йордан; по-късно населяван един след други от моавците, аморейците и израилтяните - Битие 14:5; Второзаконие 2:9-11; Езекил 25:9. Падаше се в пределите на Рувимовото племе - Числа 32:37; Исус Навиев 13:19.

II. Левитски град в Нефталимовото племе - 1Летописи 6:76; наричан още Картан - Исус Навиев 21:32.« Назад