за Христос

Библейски Речник / Кидар

Син Исмаилов - Битие 25:13, баща на Кидаровците, споменати от Плиний, които населяваха една земя съседна на Наватейците в Пустинна Арабия. Те бяха народ многоброен и силен, не с похвално име - Псалми 120:5, и понякога с това име се именуват жителите и скитниците на цяла Пустинна Арабия - Исая 21:16,17 Исая 42:11. Кидарските камило-козинни шатри бяха прочути - Песен на песните 1:5.


« Назад