за Христос

Библейски Речник / Кесар

Първо прякор на Юлиевата челяд в Рим. Юлий и неговите наследници носили това име като царска титла. Императорите, които се споменават с тази титла в Новия Завет са Август - Лука 2:1, Тиверий - Лука 3:1 Лука 20:22, Клавдий - Деяния 11:28, Нерон - Деяния 25:8; Фил. 4:22. Калигула, който е наследил Тиверий, не се споменава.


« Назад