за Христос

Библейски Речник / Кенезейци

Един стар Ханаански народ, чиято земя Господ обеща на Авраамовите потомци - Битие 15:19. Те се бяха размесили с другите Ханаанци, и бяха изгубили собственото си название преди времето на Исус Навин. Трябва да различаваме Кенезейците от Кенезовците, които бяха Израилтяни - Исус Навиев 14:6 Исус Навиев 15:17.


« Назад