за Христос

Библейски Речник / Кедимот

Град в предела на Сион, Есевонския цар, откъдето Мойсей му изпрати посланици с мир. Там близо имаше една пустиня - Второзаконие 2:26. Той стана по-късно Левитски град в наследието на рувимците - Исус Навиев 13:18 Исус Навиев 21:37.


« Назад