за Христос

Библейски Речник / Кедес

I. Град за убежище, в наследието на нефталимците; три мили на северо-запад от езеро Мером - Исус Навиев 19:37 Исус Навиев 20:7. Варак, Израилевия съдия, е роден там - Съдии 4:6.

II. Град на юг в Юда - Исус Навиев 15:23.

III. Град на Исахаровото племе - 1Летописи 6:72.« Назад