за Христос

Библейски Речник / Квас

На евреите бе забранено да ядат квасно през седемте дни на Пасхата, за спомен на онова, което сториха прадедите им когато излязоха от Египет, тъй като те бяха принудени да месят набързо безквасен хляб, и по-скоро да бягат - Изход 12:15,19. Те много се грижеха да махнат от къщите си кваса преди да започне празника - 1Коринтяни 5:6. Господ забрани да му се прави приношение квасно или медено - Левит 2:11. Преобразителното действие на кваса се употребява за пояснение на влиянието върху обществото, което упражняват очистителните начала на евангелието, или кривите учения на развратени човеци - Матей 13:33 Матей 16:6-12; 1Коринтяни 5:6-8.


« Назад