за Христос

Библейски Речник / Кафторими

Потомци на Мицраим и еднородни с Каслухимите, на които са били съпределни в северо-източното приморие на Африка. За тези два народа се споменава като за потомци на филистимците - Битие 10:14; Второзаконие 2:23; Амос 9:7, и може би преселници от тези два народа са изгонили авейците от земята им и са се населили в нея под името филистимци, което въобще се приема, че значи чужденци. Обаче не е, известно дали тези преселници са дошли от Кипър, Крит или от Кападокия.


« Назад