за Христос

Библейски Речник / Акила

Евреин роден в Понт, чиято професия била да прави шатри. Станал християнин в Рим заедно с жена си Прискила. Когато евреите са изгонени от този град от император Клавдий, Акила заедно с жена си се преместил в Коринт. След това те станали сътрудници на Павел, и се споменават от него със голяма похвала - Деяния 18:2,3,24-26; Римляни 16:3,4; 1Коринтяни 16:19; 2Тимотей 4:19.


« Назад