за Христос

Библейски Речник / Касифия

Местопребивание на много пленени евреи. Това място може да е било близо до Каспийско море - Ездра 8:17.


« Назад