за Христос

Библейски Речник / Карп

Един от учениците и приятелите на ап. Павел, който живял в Троада - 2Тимотей 4:13.


« Назад