за Христос

Библейски Речник / Кармил

I. Един Юдов град при едноименната планина, осем мили на югоизток от Хеврон - Исус Навиев 15:55. На планината Кармил, Саул издигна след един поход против Амалик един победоносен знак, и в този град обитавал Навал Кармилеца, Авигеиния мъж - 1Царе 15:12 1Царе 25:7. Развалините на Кармил показват, че той е бил голям град.

II. Едно планинско бърдо, което се простира на северо-запад от Езраеловото поле, и се свършва с носът който образува залива на Акхо (Акр). Най-високият връх на това бърдо е около 1500 крака висок. При северо-източната му пола тече потока Кисон, и малко на север реката Вил. В северната му точка има един манастир на Кармилските калугери, орденът на които е основан в дванадесети век, и който има сега разни клонове в Европа. Кармил е единствения голям нос на приморието на Палестина. От югоизточната страна на това бърдо няколко ниски гористи могили се простират една от друга по-висока колкото отиват към Самария. Кармил е достопаметен с посещенията на пророците Илия и Елисей - 4Царе 2:25 4Царе 4:25; и особено с изтреблението на Вааловите свещеници там - 3Царе 18 гл.« Назад