за Христос

Библейски Речник / Камъни от град

Или камъни на градушката, за които споменава Св. Писание, са били едри дъждовни капки смръзнати по високите кръгове на атмосферата. Една от Египетските язви е тежък град - Изход 9:24, и е била още по-ужасна за Египет, защото там много рядко вали град. С град Бог поразил веднъж една Хананейска войска - Исус Навиев 10:11. В Библията думата град в преносен смисъл представя ужасни съдби - Исая 28:2; Откровение 16:21.


« Назад