за Христос

Библейски Речник / Кадилница или Темянница

Кадилницата за дневно употребление, правели най-напред от мед - Числа 16:39. Онази която употребявали в деня на умилостивението, а може би и други кадилници, били правени от чисто злато - 1Царе 7:50; Евреи 9:4. В дневното приношение на темян, кадилницата пълнили с жар от постоянния огън, и я слагали на олтара за темяна - Изход 30:1,8-10. В деня на умилостивението в Светая Светих, първосвещеника е държал кадилницата в ръка - Левит 16:12,13.

Какви са били еврейските кадилници или темяници, не можем да кажем.

Египетските кадилници са имали дълги дръжки, подобни на човешка ръка, на която върху дланта е темянната чаша. Гръцките и римските са имали верижки, с които ги носели; те са били подобни на кадилниците, които се употребяват днес в Източната и Западната църкви.

Чашите за които се говори, че двадесет и четири старци държали златни "чаши" пълни с темян - Откровение 5:8, са от вида на старите кадилници.« Назад